Gedreven om vooruit te denken

WDW ontwikkelt een integrale aanpak

Hoe wij het verschil maken

Klimaatdoelen bereiken met een integrale wijkaanpak

De maatschappij vraagt om de verduurzaming van de gebouwde omgeving en woningvoorraad. Een schone, flexibele en gezonde leefomgeving voor iedereen en een toekomstbestendige plek om te wonen, werken, leren en recreëren. Ambitieuze nationale en regionale doelstellingen, zoals 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzamen in 2030 en een compleet circulaire bouw in 2030 zijn hierbij leidend.

Een doeltreffende transitie naar een toekomstbestendige gebouwde omgeving is noodzakelijk. Dit vereist een efficiënte en integrale gebiedsgerichte aanpak op wijkniveau waarin duurzaamheid en circulariteit centraal staan. WDW brengt de gezamenlijke belangen in de wijk in kaart en realiseert een integrale wijkaanpak door samenwerking in de wijk te organiseren. Hieronder lees je meer informatie over de verschillende fases in de wijkaanpak.

Meer informatie over onze wijkaanpak