Wijkaanpak WDW

De integrale wijkaanpak van WDW is gebiedsgericht, gaat over langjarige samenwerking en bestaat uit vijf fases. In deze wijkaanpak komen we met gedragen oplossingen die we kunnen borgen met uitvoeringscapaciteit. In ons wijkplan combineren we gebiedsgebonden en gebouwgebonden maatregelen tot één duurzaam geheel met een duidelijke visie op de participatie van de hele wijk.