Fase 1

Inventariseren en analyseren

Fase 1 van 5
Fase 1 Inventariseren en analyseren

Het einddoel is duidelijk. De wijk moet energieneutraal worden in bijvoorbeeld 2050. Of de wijk moet gasloos worden binnen 10 jaar. In deze fase inventariseren we het huidige energielandschap van de hele wijk. We achterhalen het totale energiegebruik van de wijk met een onderverdeling naar gas, elektriciteit en opwek. Met netwerkbedrijven onderzoeken we de kwaliteit van het netwerk en bepalen we potenties en knelpunten. Daarnaast brengen we het energielabel, de typologie en eigendomssituatie van het vastgoed in beeld.

De wijkaanpak is altijd in ontwikkeling. Het is een levend document waar steeds nieuwe informatie aan toegevoegd wordt aan de hand van actuele gebeurtenissen. Stel, iemand plaats zonnepanelen op zijn dak of een nieuw bedrijf vestigt zich in de wijk nadat de eerste analyse heeft plaatsgevonden, dan verandert dat de situatie van de wijk en wordt dat meegenomen in de wijkaanpak.