Fase 2

Ontwerpen

Fase 2 van 5
Fase 2 Ontwerpen

Op basis van de eerste analyse die we in de wijkaanpak hebben vastgelegd, kiezen we de juiste set aan maatregelen om de wijk aardgasvrij te maken. Voor een toekomstgerichte wijkoplossing zoeken we altijd naar de juiste verhoudingen tussen gebiedsgebonden en gebouwgebonden maatregelen. Deze maatregelen worden in de tijd geplaatst en per vastgoedeigenaar inzichtelijk gemaakt. Zo maken we de wijk (uiteindelijk) op een slimme manier aardgasvrij. Het maken van een tijdspad is belangrijk om maximaal te profiteren van verduurzamingsmomenten en desinvesteringen te voorkomen

Het is bijvoorbeeld kostenefficiënt om een warmtepomp te plaatsen op het moment dat ketelvervanging nodig is – en niet eerder. Het is handig om het plaatsen van zonnepanelen te combineren met dakisolatie en gepland groot onderhoud.

We brengen technologische, organisatorische, financiële en maatschappelijke vraagstukken in relatie tot energie, duurzaamheid en circulariteit in beeld en formuleren een antwoord op de vraagstukken.