Fase 3

Communicatie en participatie

Fase 3 van 5
Fase 3 Communicatie en participatie

Fase 3 gaat over het ontwikkelen van een visie op de communicatie en participatie over de duurzaamheidsopgave. We onderzoeken en onderbouwen wie we moeten benaderen en hoe en wanneer. Daarbij gaan we in op de mogelijke instrumenten en geven aan welke koppelkansen we kunnen benutten.

We zoeken afstemmingen tussen de belangen en doelstellingen van de stakeholders in de wijk en de ingrepen om het ultieme doel te bereiken. Dit vertaalt zich uiteindelijk in een aanbod aan alle vastgoedeigenaren in de wijk. Denk aan de woningcorporaties, particuliere woningbezitters, maatschappelijk vastgoed en commercieel vastgoed.

Cyclisch proces met een on en offline omgeving

De wijkaanpak van WDW is een cyclisch proces met een on en offline omgeving. De online omgeving bestaat uit een site en een app waarmee iedere vastgoedeigenaar of gebruiker, inzicht krijgt in de opgave en de maatregelen om zijn of haar vastgoed aardgasvrij te maken. De online omgeving wordt gekoppeld aan de offline omgeving via modelwoningen in de wijk waar de aangeboden maatregelen gepresenteerd worden.