Aandacht voor mens en milieu is een belangrijke factor in onze aanpak. We vinden het belangrijk om vanuit onze expertise bij te dragen aan een vermindering van het energieverbruik en de uitstoot van CO2. We ontwikkelen eigentijdse concepten en zorgen voor praktische en haalbare oplossingen waarmee we vastgoed voorbereiden op een duurzame toekomst. En daarbij nemen we in ook het kader van SROI (Social Return on Investment) onze verantwoordelijkheden.

Duurzaam bouwen

Willen we de klimaatdoelstellingen realiseren die we in Nederland met elkaar hebben afgesproken, dan moeten verder kijken dan duurzame nieuwbouw. Juist de energetische renovatie van bestaand vastgoed is een belangrijke ontwikkeling om in de toekomst meer energie te besparen en de uitstoot van CO2 terug te dringen.

Unieke initiatieven voor bewoners

Om bewoners van sociale woningbouw tijdens renovatieprojecten tegemoet te komen hebben we initiatieven ontwikkeld zoals de WDW-munt (waarmee bewoners extra gemaksdiensten kunnen kopen), opruimdagen waarbij we de omgeving opruimen, meubelopslag en facilitaire diensten. Natuurlijk kunnen we het ongemak dat bewoners ervaren niet wegnemen; we kunnen wel ons best doen daar zoveel mogelijk tegenover te stellen.

Sociaal ondernemerschap

SROI is een integraal onderdeel van ons beleid. We werken samen met sociale bedrijven en instellingen en zetten bij projecten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. We verzorgen waar mogelijk om- en bijscholing om deze groep waardevoller te maken voor de arbeidsmarkt. Daarmee leveren we een structurele bijdrage aan de duurzame inzet van mensen en meer evenwicht en kansen op de arbeidsmarkt.

Samenwerking met KonnecteD

Met het sociale werkbedrijf KonnecteD hebben we een structureel partnership opgebouwd. De afgelopen jaar verschillende collega’s bij ons gewerkt die inmiddels bij onze ketenpartners weer deelnemen aan het arbeidsproces.