We maken gebruik van slimme mogelijkheden om de energieprestaties en het gebruikscomfort van vastgoed te verbeteren. Met innovatieve concepten verduurzamen we vastgoed waardoor energiedoelstellingen worden gehaald en het rendement van vastgoed tijdens de exploitatieperiode wordt verhoogd.

Energie-pionier

Energetische renovatie van vastgoed is een belangrijke voorwaarde om in de toekomst te kunnen voldoen aan de doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid. WDW is een veelzijdige specialist in verduurzaming, efficiënt energiebeheer en verlaging van de Total Cost of Ownership van vastgoed.

Ontwikkeling en uitvoering van renovatietrajecten

Wij ondersteunen vastgoedeigenaren om hun vastgoedbestand op de beste en meest kostenefficiënte manier te verduurzamen. We ontwikkelen innovatieve concepten en voeren renovatietrajecten uit van planning, calculatie en voorbereiding tot en met oplevering en exploitatie.

Nul-op-de-Meter en EPV

WDW is gespecialiseerd in de ontwikkeling van NOM-renovaties (Nul-op-de-Meter) met een duidelijk inzicht in de balans tussen investering en rendement. We laten zien in welke mate de investering in renovatie en energetische verbetering wordt terugverdiend met een verlaging van de onderhoudskosten en energiekosten tijden de exploitatieperiode en, in geval van sociale huurwoningen, de Energie Prestatie Vergoeding (EPV).

Korte lijnen, transparante communicatie

Als compacte organisatie hebben we korte lijnen. Wij ontwikkelen eigentijdse initiatieven, houden van heldere communicatie en kunnen snel en flexibel inspelen op ontwikkelingen. Onze specialisten kijken met een open en frisse blik naar betaalbaarheid, verduurzaming en de toekomstwaarde van vastgoed.

Eigentijds Woningabonnement

WDW ontwikkelde het Woningabonnement (WOAB): een aantrekkelijk abonnement voor het verduurzamen van particuliere woningen. Zónder investering van de bewoner, want het individuele pakket energiebesparende maatregelen om de woning energievriendelijker en comfortabeler te maken verdient zichzelf terug via een gegarandeerde besparing op de energiekosten!