BuildinG

WDW partner BuildinG

Onafhankelijk kennis en innovatieplatform voor toekomstbestendige bouw en infrasector. Draagt in de GOW proeftuin bij aan realisatie en integratie van commercieel en maatschappelijk succesvolle woningen op wijkniveau.