TheEarlybirds

TheEarlybirds

Met hun rekenmodel worden strategieën voor aardgasvrije wijken en gebouwen doorgerekend en visueel gepresenteerd op wijkniveau. Met dit model geeft WDW invulling aan de dataverzameling en wijkaanpak.