Partners

WDW werkt voor, in en met de wijk. Om een integrale wijkaanpak te ontwikkelen en uitvoering te garanderen werken wij continue aan een goede relatie met stakeholders en partners.