Partners

WDW werkt voor, in en met de wijk. Om een integrale wijkaanpak te ontwikkelen en uitvoering te garanderen werken wij continue aan een goede relatie met stakeholders en partners.

Van Wijnen

Van Wijnen
Bouwonderneming met lange historie in de realisatie van gebouwen die mens en maatschappij helpen aan kwalitatief wonen, werken, leren en leven. Van Wijnen borgt de uitvoeringscapaciteit van de wijkaanpak.

Bezoek de website

TheEarlybirds

TheEarlybirds
Met hun rekenmodel worden strategieën voor aardgasvrije wijken en gebouwen doorgerekend en visueel gepresenteerd op wijkniveau. Met dit model geeft WDW invulling aan de dataverzameling en wijkaanpak.

Bezoek de website

FFIQS

Ondersteund WDW bij de compliance van verschillende subsidie trajecten. Met sluitende administratie en rapportage zorgt FFIQS dat we voldoen aan gestelde eisen en monitoren ze deliverables van het programma.

Bezoek de website

PNO Consultants

WDW partner PNO
Europese marktleider in subsidies, innovatie en projectmanagement. Helpt organisaties bij deze uitdagingen. PNO heeft een belangrijke rol gespeeld in de financierbaarheid van de wijkaanpak van WDW.

Bezoek de website

FIJN Wonen

WDW partner4 Fijn-Wonen
Maakt woningen die betaalbaar, comfortabel, toekomstbestendig en snel te realiseren zijn. Met modulaire componenten worden verschillende architectuurstijlen gerealiseerd. Levert een bijdrage bij nieuwbouw opgaves.

Bezoek de website

Vereniging Circulair Friesland

Opgericht door het Friese bedrijfsleven. Organiseert samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven op gebied van circulariteit. Werkt samen met WDW aan de GOW pop up proeftuin in de noordelijke provincies.

Bezoek de website

OMRIN

WDW partner Omrin
Belangrijke speler voor afvalverwerking en circulariteit in Nederland. Daarnaast stimuleren zij de circulaire economie, een inclusieve samenleving en meer biodiversiteit. Partner van WDW in de GOW proeftuin.

Bezoek de website

BuildinG

WDW partner BuildinG
Onafhankelijk kennis en innovatieplatform voor toekomstbestendige bouw en infrasector. Draagt in de GOW proeftuin bij aan realisatie en integratie van commercieel en maatschappelijk succesvolle woningen op wijkniveau.

Bezoek de website