Overstegen Doetinchem

De wijk Overstegen is een naoorlogse wijk in Doetinchem, met een aanzienlijk aandeel corporatiebezit. De staat van het vastgoed is verouderd en de sociale opgave in de wijk is aanzienlijk. Sité en de gemeente Doetinchem hebben de handschoen opgepakt om in lijn met Transitie Visie Warmte werk te maken van de verduurzamingsopgave in oa. de wijk Overstegen. WDW heeft een goede relatie met Sité als het gaat om de energetische verbetering van het vastgoed en met steun van de Europese Commissie werkt WDW aan een integraal plan om de wijk op termijn aardgasvrij te maken.

Doelstellingen

Het doel van de integrale wijkaanpak is om een lange termijn aanpak te realiseren waarmee de verschillende vastgoedeigenaren in de wijk op het juiste moment de juiste maatregelen kunnen nemen om te komen tot een aardgasvrije wijk.

Uitdagingen

De grootste uitdaging in het project is de onderlinge afstemming in de aanpak tussen de verschillende eigenaren van het vastgoed en stakeholders in de wijk die verantwoordelijk zijn voor de energie infrastructuur. Zoals netbeheerder Liander die verantwoordelijk is voor de gas en elektra infrastructuur en de exploitanten van collectieve warmte- en opwerk systemen.

Samenwerking

  • Sité woondiensten: opdrachtgever voor de energetische verbetering van de corporatiewoningen.
  • Van Wijnen: uitvoering van de energetische verbetering van de corporatiewoningen.
  • Agem: Ondersteuning in de aansluiting van de particuliere woningbezitters.
  • Liander: Participeert in de wijkaanpak met kennis en samenwerking om de infrastructuur aan te passen aan de aanpak van het vastgoed in de wijk.
  • Firan: Onderzoekt de mogelijkheid van een warmtenet in een deel van de wijk.
  • Gemeente Doetinchem: Vertaald de RES naar een TVW en faciliteert de particuliere woningbezitters die hun huis willen verduurzamen met financieringsmogelijkheden.