Renovatie 201 woningen Landsherenkwartier Noord

info@wdwontwikkelendbeheer.nu +31 (0) 570 76 80 49 Linkedin

Renovatie 201 woningen Landsherenkwartier Noord

Plaats:

Deventer

Opdrachtgever:

Stichting Woonbedrijf Ieder1

Samenwerkingsvorm

Bouwteam

KPI’s en/ of prestatieafspraken en of SLA’s in het project
Het project moest vallen binnen het vastgestelde budget en planning en WDW was zelf in de laed voor de communicatie met de bewoners en ook zelf verantwoordelijk voor het behalen van de vereiste participatiegraad.

Vergelijkbaar qua aantal woningen
Dit project ging om 201 VHE waarvan 88 appartementen en 113 grondgebonden woningen.

Ervaring met bewonerscommunicatie
Samen met Woonbedrijf ieder1 hebben we het communicatieplan opgesteld waarbij WDW in de lead was. De Bewonersvereniging Landsherenkwartier heeft veel voor ons betekend in dit proces. Met name de ervaringen van de bewoners met hun woning waren waardevol. Dat uiteindelijk deze Bewonersvereniging zelf besloten heeft om van hun restbudget een barbecue te organiseren voor onze bouwvakkers, monteurs en schilders ervaarden wij als het beste signaal dat wij konden krijgen inzake tevredenheid over de bewonerscommunicatie. Daarvan staat een mooi filmpje op youtube (zoektermen; Landsherenkwartier, WDW, ieder1). Belangrijke les die we hebben geleerd tijdens dit project is dat het belangrijk is de bewonerstevredenheid vooraf, tijdens en na het project te meten. Hierdoor ontvangen wij een duidelijkere en gerichtere signalen waar wij ons in het proces kunnen blijven verbeteren.

Ervaring met bewonersparticipatie
Door structurele en onderbouwde samenwerking met de Bewonersvereniging Landsherenkwartier zijn wij in staat geweest de participatie goed te organiseren en hebben wij het vereiste percentage van 70% 2 maanden eerder behaald dan gepland en vervolgens een 100% deelname behaald.

Ervaring met GPR systematiek
Het maatregelenpakket is doorgerekend met GPR Gebouw en belangrijk onderdeel geweest van de dialoog met Woonbedrijf ieder1 en de Bewonersvereniging voor de definitieve samenstelling van het maatregelenpakket. GPR Gebouw gaf in een vroeg stadium de effecten weer van de maatregelen. En bleek een eenvoudig instrument om een ieder mee te laten kijken. Dit heeft bijgedragen aan samenstelling van een optimaal pakket en een juiste invulling aan de klantwens.

Ervaring met TCO
Belangrijke keuze die wij in het kader van TCO moesten maken was de keuze tussen kunststof kozijnen of het behoud van de houten kozijnen. Met behulp van de berekeningen en expertise van onderhoudsbedrijf Wolters Vastgoedonderhoud b.v. onderbouwd het verschil inzichtelijk gemaakt in de kosten gedurende de economische levensduur van beide opties. Het verschil bleek minimaal in het voordeel van de kunststof kozijnenen de wens vanuit de bewoners is uiteindelijk doorslaggevend geweest. Zij hadden een sterke voorkeur voor kunststof.

Ervaring met RGO
Na afronding van het project het geheeld van onderhoud in TCO aan Woonbedrijf Ieder1 aangeboden. Het onderhoudsbedrag per VHE per jaar lag 23% lager dan het geprognosticeerde bedrag van de opdrachtgever.

Duur overeenkomst
Voor de duur van het project; 1 jaar en 8 maanden

Bekijk referentie van Landsherenkwartier – noord

...