Wat levert het op?

De urgentie is duidelijk: de aarde warmt op en fossiele grondstoffen raken uitgeput. Om de wereld leefbaar te houden voor volgende generaties moet er iets gebeuren. De sleutel ligt in de wijk. Daar kunnen we het anders aanpakken. Het antwoord vinden we in slimme energetische verbeteringen, in circulariteit en in lokale en duurzame energieoplossingen. De aanpak van WDW zorgt er niet alleen voor dat de klimaatdoelen behaald worden, maar ook dat wijken socialer, groener en mooier worden. We voegen waarde toe aan de wijk.

 • Energetisch verbeteren

  Een effectief wijkplan zorgt ervoor dat de wijk duurzamer wordt. Om de klimaatdoelen te behalen, richten we de wijk in om CO2 neutraal te zijn en aardgasvrij.

 • Leefbaarheid
  Een wijkvisie ontwikkelen we doorgaans vanuit de wens om duurzamer te worden. Maar de opbrengst is veel groter. In het wijkplan kijken we ook nadrukkelijk naar de leefbaarheid van de wijk. Zoals de voorzieningen in de wijk, de balans tussen wonen, werken en recreëren en naar bereikbaarheid. Toekomstbestendigheid is daarbij het uitgangspunt. De behoefte van bewoners van nu, zijn niet dezelfde als de behoefte van bewoners over 20 jaar.
 • Sociale cohesie

  Bovendien verbetert in met de integrale aanpak van WDW de sociale samenhang in de wijk. In het wijkplan is ruimte voor veiligheid, samenwerking en diversiteit in de wijk.

 • Circulariteit

  Het uitgangspunt is energetisch verbeteren van de wijk, maar ook circulaire oplossingen dragen bij aan een duurzame wereld. Materialen en gebouwen wordt waar mogelijk opnieuw gebruikt en wanneer er nieuwe materialen nodig zijn, kijken we naar levensduur, onderhoud en kiezen we demontabele en herbruikbare oplossingen.

Onze partners

logo SDW
AGEM