Wat levert het op?

De integrale wijkaanpak van WDW draagt bij aan een duurzame transformatie van de gebouwde omgeving. Daarnaast biedt de aanpak mogelijkheden om koppelkansen te benutten en samenwerking te bevorderen. Wat resulteert in een integrale wijkverbetering

Energetisch verbeteren

Een effectief wijkplan zorgt ervoor dat de wijk duurzamer wordt. Om de klimaatdoelen te behalen, zullen woningen dusdanig verbeterd moeten worden zodat ze minder energie verbruiken, een lagere CO2 uitstoot hebben en daar waar mogelijk duurzame energie op wekken. Een energetisch verbeterde woning verhoogt tegelijkertijd het wooncomfort. Tevens zoeken we naar mogelijkheden in en om de wijk om collectieve maatregelen te implementeren. Zoals zonneparken en warmtenetten.

Energetisch verbeteren

Leefbaarheid

Een wijkvisie ontwikkelen we doorgaans vanuit de wens om duurzamer te worden. Het benutten van koppelkansen biedt meer mogelijkheden. In het wijkplan kijken we ook nadrukkelijk naar de leefbaarheid van de wijk. Zoals de voorzieningen, de balans tussen wonen, werken en recreëren en naar bereikbaarheid. Toekomstbestendigheid is daarbij het uitgangspunt. De behoefte van bewoners van nu, zijn niet dezelfde als de behoefte van bewoners over 20 jaar.

Leefbaarheid

Circulariteit

Het uitgangspunt is energetisch verbeteren van de wijk, maar we willen ook een bijdrage leveren aan het grondstoffenprobleem. Met circulaire oplossingen dragen we bij aan een duurzame wereld. Materialen en gebouwen wordt waar mogelijk opnieuw gebruikt en wanneer er nieuwe materialen nodig zijn, kijken we naar levensduur, onderhoud en kiezen we demontabele en herbruikbare oplossingen.

Circulariteit

Koppelkansen benutten