WDW als partner

WDW als partner

Met alles wat we nu weten geloven wij dat de integrale wijkaanpak de manier is voor het behalen van de duurzaamheidsopgave. Daarin blijven wij trends en ontwikkelingen volgen. Het succes van de energietransitie is volgens ons afhankelijk van gezamenlijke inspanning van alle partijen in de wijk. Daarom maken wij samenwerking mogelijk.

WDW is in staat ontwikkelde plannen in de uitvoering te borgen. Dankzij de partners van WDW op het gebied van nieuwbouw, renovatie en projectontwikkeling. Zijn er al bestaande partners in de wijk? Daar werken we graag mee samen! Ook is het mogelijk dat we een deel van het werk uit handen nemen. De vorm van samenwerking is niet in beton gegoten. Deze wordt afgestemd op de behoefte die er is bij betrokken partijen. 

Neem contact met ons op

WDW voor gemeentes

Zodra de Transitievisie warmte in de gemeente is vastgesteld en inzichtelijk is welke wijken prioriteit krijgen om van het aardgas af te gaan, is het tijd voor een uitvoeringsplan. WDW stelt een integrale wijkaanpak op en voert deze uit om aangewezen wijken aardgasvrij te maken. Daarbij gaan we voor een lange termijn samenwerking om in optimale stappen en op de juiste tijd van het aardgas af te gaan.

WDW voor woningcorporaties

Als corporatie schakel je WDW in als je vooruitlopend op een wijkuitvoeringsplan inzicht wil hebben in de kansen en bedreiging voor het vastgoed in de wijk. We maken een plan waarin de juiste maatregelen op het juiste moment staan. Via onze aanpak bieden we een concrete en duidelijke onderbouwing voor de energetische opgave.

WDW voor energiecoöperaties

Als energiecoöperatie schakel je WDW in voor een doorkijk van de aanpak in de wijk naar een aanbod in maatregelen voor de particuliere woningeigenaar. Samen werken we aan ontwikkeling van de wijk evenals de communicatie en participatie in de wijk.

Wat levert het op